Home » Contractmanagement

Contractmanagement

2-daagse incompany training – online of klassikaal 

Uw organisatie ontvangt diverse templates en voorbeelden om direct mee aan de slag te gaan. Er is in deze cursus voldoende ruimte voor interactie, het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Bent u in staat uw contracten efficiënt te bewaken en te beheersen? 

Om slagvaardig te kunnen concurreren in een steeds complexere en verder internationaliserende economie, worden samenwerkingen steeds belangrijker. Om de samenwerking met uw leverancier te laten slagen zijn heldere en transparante afspraken noodzakelijk. Tevens zo belangrijk is het controleren en het monitoren van de samenwerking. Alleen door proactief (dreigende) afwijkingen van contractuele afspraken te signaleren, bent u in staat hier responsief op in te spelen.  Contractmanagement is hierbij een essentieel hulpmiddel. In veel organisaties is echter nog veel winst te behalen op het gebied van contractmanagement. Benut uw organisatie alle kansen op het gebied van kostenoptimalisatie en doel- en rechtmatigheid? En beheerst u de risico’s optimaal om het gewenste bedrijfsresultaat te behalen?

Een efficiencyslag en kostenbesparing als resultaat

Tijdens de incompany training “Contractmanagement” leert u hoe u uniformiteit aan brengt in de totstandkoming, vorm en archivering van uw contracten. Na deze cursus is uw organisatie in staat structuur aan te brengen en de processen hieromheen te standaardiseren. Dit levert u naast een efficiëntieslag ook een kostenbesparing op. Het is hierbij van cruciaal belang dat verantwoordelijkheden eenduidig en op de juiste plek in uw organisatie belegd worden. De contractmanager speelt hierin een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat de rol van de contractmanager nog wel eens onderschat wordt. In deze 2-daagse opleiding leert u hoe de rol van contractmanager eruitziet en wat het belang is van een goede samenwerking tussen interne partijen.

 

Incompany training Contractmanagement van Incompanytrain, in samenwerking met Mitopics

In deze opleiding Contractmanagement leert u:  

 • Uw contractmanagement naar een hoger niveau te tillen;
 • Uniformiteit en structuur aan te brengen in de totstandkoming, vorm en archivering van uw contracten;
 • Processen omtrent uw contractmanagement te standaardiseren;
 • Hoe u van contractbewaking naar proactieve contract beheersing gaat;
 • Een goed contactdossier op te stellen;
 • Het verlies van contractuele rechten tijdig te signaleren en te voorkomen;
 • Verantwoord en proactief in te spelen op wijzigingen tijdens de contractuitvoering;
 • Hoe de rol van de contractmanager eruitziet en wat het belang is van een goede samenwerking tussen interne partijen;
 • Uw contract als stuurinstrument te gebruiken;
 • Om te gaan met wanprestaties van uw contractpartners.

Wilt u deze training met 1 of  2 personen volgen?

Schrijf u dan in voor de training met open inschrijving.

Trainers uit de praktijk

Reinold van Bruggen, Mitopics, trainer Contractmanagement bij Incompanytrain

Ir. Reinold van Bruggen

Reinold van Bruggen is als senior consultant bij Mitopics betrokken bij de professionalisering van contractmanagement bij uiteenlopende organisaties. Dit doet hij in de rol van sparring partner, adviseur en docent. Zijn kracht is het ‘overzien’ van de situatie vanuit zijn bedrijfskundige, technische en juridische kennis. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar contractmanagement en tooling en is hij actief in diverse vakverenigingen.

Arend Lagemaat, Mitopics, trainer Contractmanagement bij Incompanytrain

Mr. Arend C. Lagemaat

Arend Lagemaat begeleidt als juridisch consultant/ advocaat van Mitopics cliënten bij IT-contractonderhandelingen, contractmanagement en andere IT-juridische vraagstukken. Hij heeft als ICT-advocaat ruime ervaring met de behandeling van IT-geschillen voor zowel leveranciers van IT-diensten als hun opdrachtgevers. Mede door zijn praktijkervaring als IT-specialist is hij in staat om de juridisch vaak ingewikkelde materie terug te dringen tot begrijpelijke en in de praktijk direct bruikbare proporties.

Programma

Dag 1

Blok 1: Overzicht en inrichting contractmanagement

 • De positionering in uw organisatie
 • De rol en activiteiten van de contractmanager
 • Het gebruik van contractmanagementsystemen
 • Tips voor implementatie
 • Contractsamenvatting
 • Het opstellen van een verbeterplan

Blok 2: Het sturen op contracten

 • Modellen en uitgangspunten
 • Stuurmiddelen en -mechanismen

Blok 3: Juridische basiskennis bij heronderhandeling

 • Totstandkoming van contracten
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • (Beperkingen van) contractvrijheid
 • Status van digitale correspondentie
 • Contractuitleg / interpretatie
 • Eisen aan een vaststellingsovereenkomst

Dag 2

Blok 4: Juridisch kader bij dreigende geschillen

 • Overschrijding van (fatale) termijnen
 • Meerwerkclausules
 • Garanties, overmacht en aansprakelijkheid
 • Acceptatie, klachtplicht en rechtsverwerking
 • Verzuim, opschorting en ingebrekestelling
 • Openbreken van contracten
 • (Alternatieve) geschillenbeslechting

Blok 5: Verplichte jurisprudentie

Welke lessen kunt u trekken uit recente rechtspraak over onder meer de klachtplicht, ondeugdelijke ingebrekestellingen, het belang van meetmethoden en over gewijzigde omstandigheden?

Blok 6: Tips & trucs

 • Operationaliseren van uw contracten
 • Organisatie van de dossiervorming

Praktijkoefeningen

De theorie wordt gedurende de training afgewisseld met diverse praktijkoefeningen.

Doelgroep

Voor wie is de training interessant?

Deze cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het aansturen, managen en beheersen van contracten.

Deze cursus is gericht op contractmanagement aan de inkoopzijde en niet vanuit de leverancierskant.

 • Contracteigenaren
 • Contractmanagers
 • Controllers
 • Inkopers
 • (IT) managers
 • Leveranciersmanagers
 • Projectmanagers
 • Service managers

 

Meer informatie over deze training?

Neem contact op met Kim Lucassen via:
06 – 83 94 54 99 of stuur een mail naar kim@incompanytrain.nl