Home » Inschrijfvoorwaarden training open inschrijving

Inschrijfvoorwaarden training met open inschrijving

1. Uw gegevens

 • Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, bedrijfsgegevens, telefoonnummer en functie worden beschikbaar gesteld aan de trainer in een deelnemerslijst.
 • U stemt door deelname aan deze training ermee in dat Incompanytrain uw e-mailadres mag delen met derde partijen zoals Google, Bing en Social media kanalen zoals Facebook en LinkedIn ten behoeve van advertentiedoeleinden van Incompanytrain. Het e-mailadres zal eerst door de derde partijen geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt. Dit zal enkel worden gedaan bij vergelijkbare (incompany)trainingen. Deze gegevens zullen bij derde partijen tot maximaal 90 dagen bewaard blijven.
 • Heeft u bezwaar tegen een van bovenstaande punten, neem dan contact op met info@incompanytrain.nl.

2. Bevestiging van uw inschrijving

 • Nadat uw inschrijving voor de training door ons verwerkt is, ontvangt u een bevestiging per
  e-mail.
 • Een tot twee weken voor de training informeren wij u per e-mail over de praktische zaken, zoals de tijden van de training en de adresgegevens van de trainingslocatie.

3. Prijs en betalingsvoorwaarden

 • De deelnameprijs is inclusief digitaal cursusmateriaal en certificaat van deelname.
 • De deelnameprijs bij klassikale trainingen is inclusief verfrissingen en lunch.
 • De deelnameprijs is exclusief BTW.
 • Nadat wij uw inschrijving verwerkt hebben, ontvangt u van ons een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn en altijd voor aanvang van de training.
 • Indien door Incompanytrain duidelijke rekenfouten zijn gemaakt, kunnen deze te allen tijden door haar worden hersteld.

4. Annulering en omboeking

Annuleren

 • Bij annuleren tot 14 dagen voor de training brengen wij 10% van de deelnameprijs (exclusief BTW) aan administratiekosten in rekening. U ontvangt daarnaast binnen 14 dagen een creditfactuur.
 • Als u na deze dag annuleert, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 • Annuleren kan alléén per e-mail: info@incompanytrain.nl

Omboeken

 • Tot 7 dagen voor de training kunt u eenmalig kosteloos omgeboekt worden naar een andere datum van dezelfde training of naar een andere training.
 • Als u na deze dag omboekt, brengen wij 10% van de deelnameprijs (exclusief BTW) aan administratiekosten in rekening.
 • Voor extra omboekingen na een eerste omboeking, brengen wij 10% van de deelnameprijs (exclusief BTW) aan administratiekosten in rekening, ongeacht het moment van omboeken.
 • Bij omboeken is het dan geldige tarief van de training van toepassing, eventueel verleende kortingen komen te vervallen.
 • Omboeken kan alléén per e-mail: info@incompanytrain.nl

Vervanging door een collega

 • Vervanging door een collega is altijd toegestaan en zonder bijkomende kosten. Deze vervanging dient uiterlijk 2 werkdagen vooraf per e-mail doorgegeven te worden aan info@incompanytrain.nl

5. Wijziging dan wel annulering door Incompanytrain

 • Incompanytrain behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld de trainingsdata, -tijden, -locatie en/of de vervanging van de trainer.
 • Incompanytrain zal al het nodige doen om de training conform afspraken te laten plaatsvinden, maar aanvaard geen aansprakelijkheid indien een training door omstandigheden niet door kan gaan. Zij zal alles in het werk stellen om de training op een later tijdstip te verzorgen of een passend alternatief aan te bieden. Mocht Incompanytrain hier niet in slagen, dan ontvangt u een creditnota voor reeds betaalde facturen of de training zal niet in rekening gebracht worden.
 • Indien een training niet voldoende inschrijvingen heeft, behoudt Incompanytrain zich het recht voor een training te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training een bericht ontvangen per e-mail van een dergelijke annulering.
 • In overleg met de deelnemer wordt de deelnemer dan kosteloos overgeboekt naar een volgende editie of, indien dit niet mogelijk is, wordt de reeds gestuurde factuur gecrediteerd (binnen 14 dagen).
 • Eventuele reeds door de deelnemer aangegane reis- en verblijfsverplichtingen zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

6. Wijzigingen

 • Incompanytrain behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de inschrijfvoorwaarden.

Auteur: Incompanytrain
Laatst bijgewerkt op: 03-01-2021