Home » Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Incompanytrain.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Incompanytrain streeft er naar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Incompanytrain niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend. Incompanytrain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Incompanytrain en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Incompanytrain garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Incompanytrain te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Incompanytrain heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Incompanytrain aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Incompanytrain zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Incompanytrain daar vooraf  schriftelijke toestemming heeft gegeven.